şifremi unuttum?
 
Üyelik Sözleşmesi
 
 
www.kolayolay.com adresinde yayın yapan Kolayolay arkadaşlık internet sitesine üye olmadan önce lütfen aşağıdaki 'Üyelik Sözleşmesi'ni dikkatle okuyunuz. Tamamını okuduktan sonra, sözleşmeyi kabul etme ve onaylama işlemi için' 'Üyelik Sözleşmesi'ni okudum, kabul ediyorum." ifadesinin başındaki kutucuğu işaretleyiniz. Bu işaretleme, aşağıdaki tüm maddeleri okuduğunuz ve tamamını kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.
 
1. Taraflar
 
İşbu sözleşme, Kolayolay.com ile siteye üye olan kişi arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda üye tarafından onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.
 
2. Tanimlar
 
Site: www.kolayolay.com adresinde yayın yapan internet sitesi.

Üye: www.kolayolay.com, adresinde yer alan formu doldurmuş, "Üyelik Sözleşmesi'ni okudum. Orada yazılanları aynen kabul ediyorum." ifadesinin başındaki kutucuğu işaretlemiş ve Gönder butonuna basarak üye olma sürecini tamamlamış kişi.

Gold üye: www.kolayolay.com adresindeki Standart üyeliğini süre bazında ücret ödeyerek Gold üyeliğe yükseltmiş ve Gold üye haklarına sahip olmuş üye.

Üye profili: www.kolayolay.com adresinde Üyenin kendisinin verdiği bilgilerle oluşturulan, Üyelik Bilgileri, Temel bilgiler, Yaşam tarzı, Kendi kelimeleriyle başlıklarından ve üyenin kendisi tarafından eklenen fotoğraftan oluşan, diğer üyeler tarafından görüntülenebilen Üyeye özel tanıtım sayfası.
 
 
3. Sözlesmenin Konusu
 
İşbu sözleşmenin konusu, sitede sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı işbu sözleşme ile site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Kolayolay.com tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Üye, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Kolayolay.com tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
4. Hak ve Yükümlülükler
 
4.1. Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri
 
  a. Üye, üyeliği süresince, sitenin hizmetlerinden faydalanırken ve sitedeki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

  b. Siteye üye olabilmek için reşit olmak, işbu sözleşme hükümleri uyarınca üyeliği daha önceden iptal edilmemiş olmak ve üye rumuzu olarak ticari bir unvanı seçmemiş olmak gerekmektedir. Reşit olmayan, üyeliği daha önce iptal edilmiş olan ve üye rumuzu olarak ticari bir unvanı seçmiş olan kişilerin üyelik kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları ve işbu sözleşmeyi onaylamaları, üyelik sonucunu doğurmayacaktır. Üye, üyelik aşamasında ilgili internet sayfası aracılığıyla belirttiği ve "Ay, Gün, Yıl"dan oluşan doğum tarihi ile reşit olduğunu beyan etmiş olur. Reşit olmadığı, üyeliğinin daha önce iptal edilmiş olduğu ve üye rumuzu olarak ticari bir unvanı seçmiş olduğu tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.

  c. Üye, Kolayolay.com'un yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içersinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Kolayolay.com'dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

  d. Üyelerin, site aracılığıyla Kolayolay.com tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen üyelerin sorumluluğundadır. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Kolayolay.com'un doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

  e. Üyeler sitedeki ilgili bölümlere ve üye profillerine kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. Kolayolay.com, üyeler tarafından siteye iletilen veya üye profillerinin oluşturulmasında ve değiştirilmesinde kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru, işbu sözleşmenin hükümlerine ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ve/veya bu içerikler aracılığıyla diğer internet sitelerine yapılan yönlendirmelerden dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

  f. Üye tarafından oluşturulan üye profili, Kolayolay.com tarafından onaylandıktan sonra sitede görüntülenir. Üye profilinde kişisel iletişim bilgileri (e-posta adresi, ikamet adresi, telefon numarası vb.) bulunamaz; Kolayolay.com'un üye profilinde kişisel iletişim bilgileri bulunan üyelerin üyeliklerini iptal etme hakkı bulunmaktadır. Üye profilinde bulunan bilgiler, sitenin diğer tüm üyeleri tarafından görülebilir; üye bu bilgilerin görüntülenmemesini talep edemez. Üye profilinde bulunan bilgilerin görüntülenmesine ancak üyeliğin iptal edilmesi ile son verilir.

  g. Üyeler, Kolayolay.com'un yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üye profillerini, üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyelik üyenin kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Kolayolay.com doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.

  h. Üyelerin, kendi aralarında site aracılığıyla yaptıkları özel mesajlaşmalar da dahil olmak üzere sitede yaptıkları her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Üye diğer üyelere, reklam ya da ticari amaçlar taşıyan mesajlar gönderemez, diğer üyeleri bir başka internet sitesine yönlendiremez. Bu tür mesajlar ileten üyenin mesajlaşma hakkı kısıtlanabilir ya da üyeliği iptal edilebilir.

  i. Üyenin yaptığı mesajlaşmaların toplamı Kolayolay.com'un belirlediği ve sitenin ilgili bölümünde bildirdiği sayıdan fazla ise, mesajlar en eski tarihten başlanarak silinebilir. Üye siteye Kolayolay.com'un belirlediği ve sitenin ilgili yerinde bildirdiği süre boyunca giriş yapmadıysa (log-in olmadıysa) tüm mesajları silinebilir.

  j. Her üye, Kolayolay.com ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Kolayolay.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üyelerin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Kolayolay.com doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

  k. Üye, sitenin üyelik ayarları bölümünden üyeliğini iptal edebilir. Üyeliğin iptal edilmesiyle birlikte üyenin kullandığı rumuz diğer üyeler tarafından seçilip kullanılabilir hale gelebilir.

  l. Üye, site aracılığıyla diğer üyelere gönderdiği özel mesajlarda toplumsal ahlaka, genel nezaket kurallarına aykırı ifadeler kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Özel mesajlar otomatik programlar ile taranabilir veya mesaj gönderilen Üyelerin şikayeti üzerine incelenebilir. Bu otomatik tarama sonucunda veya şikayet sonrasında yapılan incelemede gerekli görüldüğü takdirde üyenin profili yayından kaldırılabilir, mesajlaşma hakkı kısıtlanabilir, bütünüyle engellenebilir veya üyeliği tamamen iptal edilebilir.
 
4.2. Kolayolay.com'un Hak ve Yükümlülükleri
 
  a. Kolayolay.com, sitede sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri, içerikleri ve üye profillerini, üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Kolayolay.com bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve öneri vermeden kullanabilir. Üyeler, Kolayolay.com'un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Kolayolay.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde bizzat Kolayolay.com tarafından yapılabilir. Kolayolay.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelerin kendilerine aittir.

  b. Site üzerindeki yönlendirmeler (link, banner) vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Kolayolay.com'un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

  c. Kolayolay.com, sitede yer alan üye bilgilerini, üye profillerini ve üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, güvenlik, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir; bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

  d. Üyenin, üyelik kayıt prosedürleri sırasında verdiği bilgiler, üye profilleri ve üyenin profiline eklediği fotoğraflar, sitenin reklamının yapılması ve pazarlanması amacıyla kullanılabilir. Üye profiline video ekleyen üye, "Spot Yeni Üyeler" arasında yer alabilir. "Spot Yeni Üyeler" ana sayfada ve sitenin diğer alanlarında görüntülenebilir. "Spot Yeni Üyeler" arasında yer almak istemeyen ve verdiği fotoğraf ve videoların reklam ve pazarlama alanında kullanılmasını istemeyen üyeler, bu taleplerini bilgi@kolayolay.com adresine e-posta göndererek bildirdiği takdirde "Spot Yeni Üyelerde" gösterilmezler ve fotoğraf ve videoları reklam ve pazarlama alanında kullanılmaz.

  e. Kolayolay.com, sitenin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı ve Kolayolay.com tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Kolayolay.com bu mesaj ve içeriği giren üyenin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

  f. Teknik sorunlardan "Site"nin yayınlarında kesintiler olabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim ve "Site"ye ulaşmaya dair ilişkin kesintilerde "Üye"nin yaşayacağı sorunlardan "Kolayolay.com" sorumlu tutulamaz.

  g. "Site"de yayınlanan ve "Üye" profillerinde yer alan her türlü görüntü, yazı, fotoğraf, video ve diğer materyal "Kolayolay.com"un izni olmadan diğer internet sitelerinde ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi konvansiyonel mecralarda yayınlanamaz. "Site"de yer alan tüm içerik, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun dördüncü maddesinin yedinci bendi olan, "Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan ve bir araç ile okunabilir veya diğer biçimdeki veri tabanları" ile koruma altında olduğu gibi eser niteliğindeki içerik ayrıca hukuki korumaya tabidir.
 
5. Gold üyelik
 
  a. Kolayolay.com, sitede standart üyelik dışında, belirli bir ücret karşılığında satın alınan ve standart üyelerden daha fazla haklara sahip olunan gold üyelik hizmetini de sağlamaktadır. Gold üyeliğin ücreti tahsil edilirken "Üye"nin verdiği bilgiler doğru kabul edilir. Bankalarda doğacak anlaşmazlıklardan "Kolayolay.com" sorumlu değildir.

  b. Gold Üyeler işbu sözleşmenin 4.1 maddesinde belirtilen tüm yükümlülüklere sahiptir. Bu yükümlülüklere uymayarak mesajlaşma hakkı kısıtlanan ya da bütünüyle engellenen Gold üyelere ücret iadesi yapılmaz. Gold Üyenin standart arayüz olan "üyelik ayarları" bölümünden üyeliğini iptal etmesi halinde normal üyelik gibi Gold Üyelik de sona erer.

  c. "Kolayolay.com" kredi kartı ile satın alınan Gold üyelikleri, üyelik süresi sona erdiğinde, aynı kredi kartından tahsilat yaparak otomatik yeniler. 3 günlük deneme üyelik satın alındığında bu süre sonunda 209 TL tahsilat yaparak üyeliği 1 yıllık Gold üyeliğe yeniler. Gold üyelik otomatik olarak yenilendikten sonraki ilk 3 gün içinde "Üye" itiraz ettiği takdirde kredi kartından tahsil edilen ücret aynı kredi kartına iade edilir.

  d. "Kolayolay.com" Gold üyeliğin otomatik yenilenmesi için üyenin verdiği kredi kartı bilgilerini bankanın veritabanına kaydeder. Bu veriler gelişmiş şifreleme yöntemleri kullanılarak korunur.

  e. "Kolayolay.com" Gold üyelik satın alan her "Üye" için tahsil edilen ücret karşılığında fatura keser. Üye istediği takdirde destek@kolayolay.com adresine posta adresini göndererek adına kesilmiş faturaların adresine gönderilmesini talep edebilir.

  f. Gold üyelik ödemesi yapmış olan "Üye" nin Gold üyeliğini iptal etmek istemesi durumunda "Kolayolay.com" tarafından ücret iadesi yapılmaz. Eğer "Üye" Gold üyelik ödemesini üç aylık yada bir yıllık olarak yapmış ise, seçmiş olduğu Gold üyelik süresinin sonunda memnun kalmadığı takdirde, Gold üyelik süresi "Kolayolay.com" tarafından %100 oranında ücretsiz olarak uzatılır.
 
6. Diger Hükümler
 
6.1. Fikri Mülkiyet Haklari
 
  a. Sitenin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Kolayolay.com'un fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalar) Kolayolay.com'a aittir ve/veya Kolayolay.com tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, siteden sağlanan hizmetleri, sitede yer alan bilgileri ve Kolayolay.com'un fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Kolayolay.com'un hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Kolayolay.com'dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler Kolayolay.com'un fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

  b. Kolayolay.com'un; siteden sağlanan hizmetleri, sitede yer alan bilgileri ve Kolayolay.com'un fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmaları, Kolayolay.com ticari markaları, sitenin ticari görünümü veya site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.
 
6.2. Sözlesme Degisiklikleri
 
Kolayolay.com, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda sitede ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, üyenin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
 
6.3. Mucbir Sebepler
 
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Kolayolay.com işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Kolayolay.com için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Kolayolay.com'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Kolayolay.com'un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
 
6.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
 
Kolayolay.com, ABD Teksas eyaletinde host edilmekte ve yayın yapmaktadır. İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde ABD Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde ABD Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 
6.5. Sözlesmenin Feshi
 
İşbu sözleşme üyenin üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, üyenin üyelik süresinin dolması geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

Kolayolay.com, üyelerin işbu sözleşmede belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve üyeler fesih sebebiyle Kolayolay.com'un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.